GRIB 2.0 - Updates

GRIB 2.0 - v33.3 (5 juni 2023)

Framework

 • Achtergrond kaarten voor projecten in belgië vernieuwd
  - Oude url: https://tile.informatievlaanderen.be/ws/raadpleegdiensten/wmts
  - Nieuwe url: https://geo.api.vlaanderen.be/GRB/wmts

GRIB 2.0 - v33.2 (26 juli 2023)

Uitvoering

 • Meervoudig wijzigen selecteerde geen objecten op de kaart.

Programming

 • In het overzicht werden de totalen niet correct getoond per categorie.
 • Iconen van de deelopdrachten werden niet correct getoond in het deelopdracht(en) overzicht.

GRIB 2.0 - v33.1 (22 juli 2023)

Framework

 • Objecten selecteren op de kaart verbeterd.
 • Gebruikers menu verbeterd zodat het makkelijker is om de gebruikers rechten aan te passen.

Dashboard

 • Kaart werkte niet en bleef blanco.

Start

 • Nieuwe velden toegevoegd
  - Cyclusdeel
  - Risicoklasse

GRIB 2.0 - v33 (29 mei 2023)

Framework

 • Externe bronnen kunnen nu als extra kaartlaag toegevoegd worden.
  - WMS / WMTS worden ondersteund
 • Meervoudig wijzigen filters tonen alleen waarden van de selectie.
 • Nieuwe achtergrond kaarten voor projecten in België.
  - GRB-basiskaart
  - Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, meest recent, Vlaanderen

Inspectie

 • Inspectierapport exporteert gekozen fotos.

GRIB 2.0 - v32.3 (22 mei 2023)

Start

 • Ondersteuning toegevoegd voor 'MultiPolygon' type.

GRIB 2.0 - v32.2 (23 maart 2023)

Framework

 • Alleen raadpleeg rechten als de opleverdatum van een project is verlopen.

Start

 • Start project aanmaken via GRIB Programmering bleef hangen in het laad scherm.

Uitvoering

 • Voorkomen dat het toetsenbord tevoorschijn komt als het toezichthouder modal geopend wordt.

GRIB 2.0 - v32.1 (13 maart 2023)

Framework

 • Cyclus zonder segment naam geeft een render problemen met de kaart.

Inspectie

 • Het valideren van het paspoort was soms traag als er een nieuwe combinatie gemaakt werd.

Uitvoering

 • Opmerking van de uitvoerder zichtbaar voor de toezichthouder.

Start

 • Selecties voor punt objecten werden niet getoond in de kaart.
 • Filter paneel toonde geen filteren velden meer.
 • Verfijning selectie in meervoud wijzigingen in wizard is nu gebaseerd op geselecteerde velden.
 • Hoogte van de filter is aangepast.

Programmering

 • Deelopdrachten selecties werden niet getoond in de kaart.

Viewer

 • App-rebranding van BWNL-style naar GRIB Viewer:
  - Header is weggehaald en footer is toegevoegd.
  - Aanpassing van de error-page en tab-link.

GRIB 2.0 - v32 (8 maart 2023)

Framework

 • Ondersteuning voor vlakken toegevoegd.
 • Geslecteerde objecten zichtbaar bij meervoudig wijzigen als het object getoond word in een tijdelijke selectie.

Inspectie

 • Steekproef resultaats berekening verbeterd.

Uitvoering

 • Notitie veld toegevoegd voor de toezichthouder.

Start

 • Ondersteuning voor vlakken toegevoegd.

Viewer

 • Ondersteuning voor vlakken toegevoegd.

GRIB 2.0 - v31.1 (28 februari 2023)

Framework

 • Eigendommen laag werd niet zichtbaar in de kaart na aanvinken.

GRIB 2.0 - v31 (16 februari 2023)

Framework

 • Handleiding voor het maken van webapps van de applicaties.
 • Aanvullend kenmerk is nu een meervoudige keuze lijst.
 • Cyclus labels met \n worden nu correct getoond.
 • Login pagina toont nu altijd de Applicatie naam.
 • Filteren in de dropdowns zoeken nu correct.
 • Slider voor boom informatie aangepast naar een info icoon.
 • Google locatie functie heeft een hint tekst gekregen.
 • Herladen van de applicatie via het GRIB Logo behoud de locatie op de kaart.
 • Als de gebruiker de rechten heeft aangepast word deze behouden na het verversen van de applicatie.
 • Kaart Api bijgewerkt naar de laatste versie Openlayers v7.*

Inspectie

 • Aanvullende kenmerken aangepast naar een meervoudige keuzelijst.
 • Boompunt verplaatsen via x,y coördinaat.
 • Boomsoort uitgebreid word opgeschoond als er een waarde uit de soorten lijst gekozen word.
 • Aanvullende kenmerken worden nu ook gevalideerd op soort.

Uitvoering

 • Objecten plaatsen
  - Type object kan nu vrij ingevuld worden of uit de lijst gekozen worden.
  - De aanmaker / datum is zichtbaar.
  - De uitvoerder / datum is zichtbaar.
 • Opmerkingen van de toezichthouder worden volledig getoond.
 • Productie rapport aanpassing:
  - Uitwisselsleutel was niet correct gekoppeld.
  - boom_id kolom toegevoegd.
 • Als er meerdere werkgangen zijn is in het keuze scherm de status zichtbaar.
 • Keuze scherm toegevoegd bij het verwijderen van de een werkgang.

Start

 • Bij het aanmaken van nieuwe velden worden de namen gevalideerd met de bestaande velden.
 • Bomen formulier is nu ook zichtbaar als de gebruiker raadpleeg rechten heeft.
 • Boompunt verplaatsen via x,y coördinaat.
 • Als beheerder kan je een Start project aanpassen vanuit de kaart. (instellingen icoon toegevoegd aan menu balk)
 • Nieuwe velden toegevoegd:
  - Huidige gebruiker
  - Huidige datum
 • Categorie veiligheid heeft nu een waardenlijst:
  - Attentieboom
  - Risicoboom
  - Boom zonder (noemenswaardige) gebreken
  - N.v.t.
 • Legenda viel buiten de kaart in de wizard.

Programmering

 • Nader onderzoek als enige besluit bij Nader onderzoek.
 • De keuze Breukvastheid < 2m / Breukvastheid > 2m verwijderd als besluit.

Viewer

 • Als er een Cyclus laag aanwezig is voor het project word deze aangezet.

GRIB 2.0 - v30.3 (24 januari 2023)

Uitvoering

 • Verbeteringen meervoudig wijzigen:
  - Bij het selecteren van de objecten op de kaart werkt het filter nu correct
  - Alleen werkgangen die uitgevoerd zijn kunnen geaccordeerd worden met meervoudig wijzigen
  - Na het wisselen van gebruikers niveau werkt het paneel op de correct

Start

 • Offline downloaden van de gegevens is weer mogenlijk.

GRIB 2.0 - v30.2 (13 december 2022)

Inspectie

 • Rapportage vervangen:
  - Print vriendelijker
  - Per pagina een header / footer
  ‍- Secties worden niet meer afgesneden door de pagina

GRIB 2.0 - v30.1 (11 november 2022)

Framework

 • Na het filteren op boomnr werden de velden boomnr en boomid aanelkaar gekoppeld.

Inspectie

 • Bij het goed/ afkeuren van inspecties werden deze bij de verkeerde kwaliteits controle opgeslagen als er meerdere actief waren.
 • Data van de toezicht was zichtbaar bij het openen van historie.

Uitvoering

 • Productie staat aanmaken ging verkeerd omdat de datum verkeerd werd geformateerd.

Start

 • Datum veld toonde de agenda popup niet meer.
 • Bij het aanmaken van de legenda kan nu het type selectie gekozen worden:
  - Gelijk aan
  - Niet gelijk aan
  - Bevat
  - Bevat niet

Viewer

 • De legenda was niet scrollbaar als deze te lang was voor de pagina.

GRIB 2.0 - v30 (31 Oktober 2022)

Framework

 • Boom ID zichtbaar gemaakt in alle apps. dit is de uitwisselsleutel van GRIB 2.0.
 • Filteren op Boom ID toegevoegd.
 • Iedereen kan nu de Dashboards zien in de Apps.
 • Projecten pagina vernieuwd.
 • Bij het aanmaken van een nieuwe boom wordt "Boompunt op kaart" correct ingevuld.
 • Bij het verplaatsen van een boom wordt "Boompunt op kaart" correct ingevuld.
 • Foto's kunnen nu ook toegevoegd worden door middel van foto's selecteren en uploaden.
 • Portaal knop toegvoegd aan het gebruikers menu.
 • Taal fouten verbeterd uit de applicaties.

Uitvoering

 • Microfoon icoon correct geplaatst in de modals.
 • Toegevoegde opdrachten met afwijkingen kunnen nu ook correct verwerkt worden door de toezichthouder.
 • Bestekken met <br/> tekens kunnen nu ook correct geïmporteerd worden.

Inspectie

 • Steekproef verbeteringen:
  - Resultaat is nu ook zichtbaar voor inspecteurs
  - Export van het resultaat
  - Paspoort voorbeeld met score per veld
  - locatie tonen op kaart vanuit de lijst
 • Boompunt plaatsen via x,y coordinaat.

Programmering

 • Alleen Bomenwachters kunnen nieuwe ketens aanmaken.

Start

 • Boompunt plaatsen via x,y coordinaat.
 • Boompunten toevoegen via het importeren van shape / xlsx bestand.

GRIB 2.0 - v29.1 (7 juli2022)

Framework

 • Symbolen van knoppen worden nu correct getoond.
 • Een nieuwe scherm met die de gebruiker aangeeft dat de applicatie het beste werkt in landscape.

Inspectie

 • Dashboard zichtbaar voor raadplegers

Uitvoering

 • Dashboard zichtbaar voor raadplegers

Start

 • Bij het aanmaken van een start project worden de geselecteerde bomen meteen zichtbaar.
 • Bewerken van velden werkt weer correct.
 • Database veld zichtbaar bij aangemaakte velden.
 • Filteren van bomen op aangemaakte velden werkte niet correct

GRIB 2.0 - v29 (6 juli 2022)

Framework

 • Backend services geüpdate naar .net 6
 • De kaart kan gedraaid worden met de knop links onderin.
 • Mogenlijkheid voor nieuwe processen toegevoegd.

Inspectie

 • Boompunt plaatsen op basis van de GPS locatie.
 • Boompunt verplaatsen op basis van de GPS locatie.
 • Boompunt uit inspectie verwijderen.
 • Boompunt verwijderen geeft nu een waarschuwing.
 • Meervoudig wijzigen geeft melding (Let op, Meerdere waarden aanwezig) bij kopieren van gegevens over nieuwe boom.
 • Inspectie rapport toont nu de bomen correct.
 • Meerdere Inspectie rapporten exporteren vanuit het filteren paneel.
 • Kwaliteits bewaking:
  - Totaal gemiddelde word nu berekend op basis van de andere gegevens.
  - Verwijderde maatregelen worden niet als fout gezien.

Uitvoering

 • Taak uit uitvoering verwijderen.
 • Opdracht toevoegen worden na opslaan getoond op de kaart.
 • Nieuwe werkgangen toegevoegd:
  - Stobbe frezen
  - Stobbe rooien

Start

 • Boompunt plaatsen op basis van de GPS locatie.
 • Boompunt verplaatsen op basis van de GPS locatie.
 • Boompunt uit start verwijderen.
 • Boompunt verwijderen geeft nu een waarschuwing.

Programmering

 • Visueel tonen dat er nog openstaande beslissingen zijn in de navigatie balk van de categorieën.
 • Afwijkend_segment moet nu ook ingevuld worden bij het toevoegen van een nieuw besluit.

GRIB 2.0 - v28 (1 juni 2022)

Framework

 • Boomnummers kunnen nu geplakt worden in het filter in alle apps.
 • Gebruikers rechten kunnen nu tijdelijk aangepast worden in het gebruikers menu (links boven).
 • 3 tijdelijke selectie in alle apps.

Inspectie

 • Klantspecifieke velden kunnen nu ook gefilterd worden in het paneel.
 • Boomsoort uitgebreid toont nu een lijst met veel voorkomende boomnamen.
 • Data model toont de data van de laatste inspectie.
 • Foutmelding na gebied offline downloaden opgelost.
 • Matrix van de gebreken is bijgwerkt.
 • Toezicht verbeterd:
  - Coulance toegevoegd in het paspoort en dialoog.
  - Hersteld toegevoegd aan de legenda.
  - Bomen selecteren clusters radius verkleind naar 50m.
  - Na aanmaken steekproef worden alle geïnspecteerde bomen opgenomen en kunnen alleen nog hersteld worden.

Uitvoering

 • Opdracht uitgesteld toegevoegd aan de legenda.
 • Opdracht geannuleerd toegevoegd aan de legenda.
 • Productie rapport heeft nu een extra blad met alle gegevens die gebruikt zijn voor het aanmaken van het rapport.
 • Selectie ABC bomen controleerde nu ook soort uitgebreid.
 • Selectie ABC bomen heeft een kleiner symbool gekregen.
 • Schaal van de ABC bomen aangepast zodat deze eerder zichtbaar zijn.

Start

 • Geselecteerde bomen worden getoond bij stap 'Bomen' en 'Kaart'.
 • 2 nieuwe filters toegevoegd:
  - Muteerder
  - Mutatiedatum
 • Excel export uitgebreid met twee nieuwe kolommen:
  - Muteerder
  - Mutatiedatum
 • Bij het aanpassen van een start project kan er gelijk opgeslagen worden.
 • De legenda items kunnen nu worden uitgezet via de legenda.

Viewer

 • Gps is actief na het laden van de kaart.

Portaal

 • Eerste versie van de applicatie.
 • Totaal overzicht van de projecten en actieve ketens.

GRIB 2.0 - v27.4 (11 mei 2022)

Inspectie

 • In het data modal de waarden van de inspecteur laten zien.

GRIB 2.0 - v27.3 (5 mei 2022)

Programmering

 • Deelopdracht(en) uitvoering meervoudig wijzigen via selectiekader of buffer selecteerde geen boompunten.

GRIB 2.0 - v27.2 (2 mei 2022)

Uitvoering

 • Opslaan van een aangepast opdracht als Toezichthouder werkte niet.
  - Niet geaccepteerd - akkoord gezien, mutatie bestekpost niet geaccepteerd.

GRIB 2.0 - v27.1 (22 april 2022)

Framework

 • Herstellen van de verbinding verbeterd.

Inspectie

 • Na meervoudig wijzigen de geïnspecteerde bomen tonen als geïnspecteerd.

Start

 • Opgeslagen waarden van de het beheerder veld werden niet correct getoond.

GRIB 2.0 - v27 (21 april 2022)

Framework

 • Het laden van de validatie regels (matrixen) versneld.
 • Verversen van de applicatie kan door op het logo te klikken.
 • Herstellen van de verbinding verbeterd.

Inspectie

 • Kwaliteitsbewaking (steekproef)
  - Steekproef aanmaken d.m.v. een wizard
  - Steekproef afkeuren / goedkeuren
  - Resultaten inzien
 • Legenda uitgebreid met kwaliteitsbewaking lagen.
 • Inspectie gegevens tonen in het paspoort
  - Inspecteur
  - Organisatie
  - Inspectie datum
 • Inspectie pdf toont nu inspectie gegevens:
  - Inspecteur
  - Organisatie
  - Inspectie datum
  - Conditie
 • Inspecteur+ kan nu weer bomen toevoegen aan een inspectie ronde.

Start

 • Beheerder en Eigenaar toegvoegd als velden voor het paspoort.

GRIB 2.0 - v26.3 (8 april 2022)

Inspectie

 • Aanmaken van klant specifieke velden kon niet opgeslagen worden voor een nieuwe keten.

GRIB 2.0 - v26.2 (5 april 2022)

Uitvoering

 • Na het aanmaken van de uitvoering lagen werden de verkeersmaatregel lagen leeg gemaakt.

GRIB 2.0 - v26.1 (4 april 2022)

Inspectie

 • Voortgang Dashboard alleen tonen als de gebruiker ook kan bewerken

Uitvoering

 • Voortgang Dashboard alleen tonen als de gebruiker ook kan bewerken

GRIB 2.0 - v26 (29 maart 2022)

Framework

 • Beheerder & uitwisselsleutel worden nu mee geexporteerd in de excel export.
 • Excel export verbeterd voor FireFox
 • Profiel menu laat gaan scrollbalken meer zien in de FireFox browser
 • iOS 15.4 problem opgelost

Inspectie

 • Voortgang Dashboard toegevoegd.
 • Bij meervoudige wijzigingen werden de klant specefieke velden mee genomen.
 • Inspectie lagen kunnen worden uitgezet via de legenda.
 • klant specifieke velden ondersteund nu:
  - Enkelvoudige keuzelijst
  - Meervoudige keuzelijst
  - Tekst
  - Numeriek
  - Datum

Uitvoering

 • Voortgang Dashboard toegevoegd.

Start

 • Controle ferquentie heeft nu een standaard keuzelijst met
  - 1x per 3 jaar.
  - 1x per jaar.
  - geen.
 • Legenda is nu scrollbaar als deze te groot is voor de kaart.
 • Aanpassen van de rechten van gebruikers werkte niet correct bij het aanpassen van de keten.
 • Filteren toonde geen waarden in de keuze lijsten.
 • Configuratie optie om alle database velden te tonen in start paspoort.
 • Op basis van de configuratie mogenlijkheid om alle database velden te tonen.

Dashboard

 • Eerste versie van de applicatie.
 • Keten Overzicht.
 • Inspectie voortgang.
 • Uitvoering voortgang.
 • Analyseren:
  - Boombeeld
  - Boombestand
  - Boomsoort diversiteit
  - Maatregel veiligheid

Viewer

 • Op basis van de configuratie mogenlijkheid om alle database velden te tonen.

GRIB 2.0 - v25 (15 maart 2022)

Inspectie

 • Topo referentie laag heeft een punten stijl gekregen zodat deze voor meer doeleinde gebruikt kan worden.
 • Afwijkend segment toegevoegd aan de excel export.

GRIB 2.0 - v24 (10 februari 2022)

Framework

 • Data pop-up (alle database velden)
 • Keten ophalen op basis van de ID.
 • Luchtfoto verbeterd EPSG:28992 geeft een scherper beeld.

Inspectie

 • Afwijkend segment invoeren bij toevoegen / plaatsen boompunt.
 • Specifieke onderhoud maatregel reageert nu ook op Boompunt op kaart / Maatregel veiligheid.
 • Dubbel opslaan van een geplaatste boom was mogelijk.

Uitvoering

 • Project instellingen knop verwijderd (heeft nog geen functie)
 • ABC bomen totaal word nu correct bijgewerkt.
 • Mogelijkheid om legenda groepen in één keer uit/aan te zetten.
 • Werkgang terecht niet uitgevoerd werkte niet correct.
 • Extra werkzaamheden worden op een later zoom niveau getoond (WSHD)
 • WebGL lagen gebruiken voor betere performance.

Start

 • Opleverdatum toegevoegd aan keten.
 • Veld types:
  - Enkelvoudige keuzelijst
  - Meervoudige keuzelijst
  - Tekst
  - Numeriek
  - Datum
 • Random kleur functie verbeterd (werd vaak zwart)
 • WebGL lagen gebruiken voor betere performance.

Programmering

 • Selectie weergave (200 regels)
 • Meervoudig besluiten aanmaken.
 • Deelopdracht legenda item totaal werd niet correct bijgewerkt.
 • WebGL lagen gebruiken voor betere performance.

GRIB op uw beheerproces

GRIB biedt een oplossing op maat, wat uw uitdaging ook is. Bekijk welk van onze apps het best past bij uw beheerwens of neem contact op met onze adviseurs voor een vrijblijvend gesprek.

GRIB 2.0 - Start

Onze flexibele oplossing voor het beheer van al die projecten waar uw snel en zonder poespas grip op de actuele stand van zaken wilt.

 • Start een project in 6 stappen
 • Bouw een eigen paspoort met maximaal 10 velden
 • Online- en offline ondersteuning
 • Onbeperkt aantal gebruikers

Vaste prijs per project

Meer informatieVraag een demo aan

GRIB 2.0 - Inspectie

De meest gebruiksvriendelijke boom inspectie-tool op de markt. Werk online, offline en altijd op basis van alle actuele gegevens.

 • Validaties voor hoge kwaliteit boomdata
 • Bewerk meerdere bomen in één keer
 • Online- en offline ondersteuning
 • Onbeperkt aantal gebruikers

Vaste prijs per boom

Meer informatieVraag een demo aan

GRIB 2.0 - Uitvoering

Dé tool om snoeiwerkzaamheden rond bomen te registreren. Zonder uitleg kan iedereen hier mee aan de slag. Met twee klikken klaar!

 • Afmelden van werkzaamheden in 2 klikken
 • Importeer bestekken met een .dsx bestand
 • Genereer productiestaten met uw prijzen
 • Online- en offline ondersteuning
 • Onbeperkt aantal gebruikers

Vaste prijs per boom

Meer informatieVraag een demo aan

Vraag een gratis demo aan

GRIB 2.0 is nu als online demo beschikbaar. Vraag via onderstaand formulier uw persoonlijke toegangsgegevens aan. Bel of WhatsApp direct met een van onze adviseurs via 06 12 50 39 48.

Velden met een * zijn verplicht
Bedankt voor uw aanvraag. We nemen zo snel mogelijk contact met u op!
Oops! Something went wrong while submitting the form.